Hem

Strategisk och personlig
rådgivning och utbildning

Du vill lära och utvecklas. Reflektion och dialog kring ledarskap,
arbetsmiljö, kvalitetsutveckling och processorientering
är de områden som vi fokuserar på.

De senaste inläggen (klicka på rubrikerna om du är intresserad av att läsa mer …)

En sund och hållbar arbetsmiljökultur?

Skapar och utvecklar vi en sund kultur för framgångsrikt arbete i vår verksamhet? Med våra sju frågor får du en bild av gapet mellan den kultur som ni har – och den som ni vill utveckla. Testa frågorna här och kontakta oss om ni vill genomföra undersökningen i er verksamhet.

Testa vår snabba arbetsmiljöenkät!

Här kan du testa de 7 frågor som ger dig ett snabbt svar på arbetsmiljöns prestanda. Kontakta oss om du vill köra enkäten på din arbetsplats.

Kvalitetskultur byggs på reflektion!

En kvalitetskultur där lärare och pedagoger stimuleras till ständiga reflektioner kring möjliga förbättringar. Det blev resultatet av ett utvecklingsarbete inom utbildningsförvaltningen i Lomma kommun som startade från noll.

Få nytt innehåll direkt till din inkorg.